UCP - Konta reģistrācija
Vai drīkst kādu nogalināt IC?

  A. Nē, nogalināt ir aizliegts.  
  B. Jā, nogalināt drīkst, ja spēlētājs tam piekrīt.  
  C. Jā, nogalināt drīkst, ja ir pietiekami labs IC iemesls to darīt.  

Pa kuru ceļa pusi pārvietojas ar auto?

  A. Kreiso.  
  B. Jebkuru.  
  C. Labo.  

No kura līmeņa drīkst aplaupīt citus spēlētājus?

  A. No 3. līmeņa.  
  B. No 5. līmeņa.  
  C. No jebkura.  

Vai drīkst izkrāpt mašīnu no spēlētāja?

  A. Nedrīkst, tas būtu negodīgi pret spēlētāju.  
  B. Drīkst, ja spēlētājs dod OOC atļauju to darīt.  
  C. Drīkst, ja mašīnas vērtība nepārsniedz Scam limitu.  

Kurš /me piemērs tiek izmantots pareizi?

  A. /me no mājas loga nāk laukā dūmi.  
  B. /me izvelk no kabatas cigareti ar šķiltavām un piešķil to, liekot cigareti starp lūpām.  
  C. /me satver Jāņa roku, uzliek rokudzelžus un iesēdina policijas busiņā.  

Kāds ir labs /assistance pielietojums?

  A. Ātri atbildiet, man vajag help.  
  B. Es nevaru atrast savu transportlīdzekli.  
  C. ID 6 čīto  

Vai drīkst nogalināt policistus?

  A. Jā, ar labu IC iemeslu.  
  B. Jā, ja cits cilvēks teica tev to darīt.  
  C. Nē, savādāk iedos zvaigznīti.  

Kāds ir krāpšanas (scam) limits?

  A. 50 tūkstoši.  
  B. 35 tūkstoši.  
  C. 100 tūkstoši.  

Apzīmējuma "CS" pilnais nosaukums?

  A. Common Sense  
  B. Counter Strike  
  C. Car System  

Vai drīkst sākt Drive-By?

  A. Jā, bez ierobežojumiem.  
  B. Jā, bet tikai no pasažiera pozīcijas.  
  C. Jā, ievērojot pareizu ātrumu.